Dermatoskopia – dermoskopia jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną oceny zmian barwnikowych obecnych na naszej skórze. Służy do wczesnego rozpoznania czerniaka, aktywnych znamion barwnikowych, które mogą być prekursorami tego niebezpiecznego nowotworu oraz do klasyfikacji innych zmian barwnikowych niejednokrotnie zaliczanych do wykwitów natury „kosmetycznej”.